Cedar House Amar

  • Sex:
    Male
 
Colour

Solid Black

 
 
Cedar House Amar

(Solid Black - Huacaya)

Snowmas Grey Legend

(Rose Grey - Huacaya)

Karamar Kalimna

(Rose Grey - Huacaya)

Peruvian Hemmingway

(Solid White - Huacaya)

Surprise Codi

( - Huacaya)

Purrumbete Sir Titus Salt

(Solid White - Huacaya)

Purrumbete Sea Charm

(Solid White - Huacaya)